Home Nieuws Infiltratiekratten: meerwaarde voor uw tuin

Infiltratiekratten: meerwaarde voor uw tuin

Het infiltratiekrat is onderdeel van de vele afwateringssystemen waarmee wij tuinen milieuvriendelijk maken. Het zorgt ervoor dat water van de hemelwaterafvoerleiding en lijnafwatering uitkomt waar het hoort: direct in de grond. Hiermee voorkomt u overbelasting van de riolering, hieruit volgende oppervlaktevervuiling en energieverspilling door onnodige zuivering. Gemeenten hoeven bovendien niet meer te investeren in dure alternatieven in uw omgeving. Maar met een goede regenwaterinfiltratie blijft uw tuin bovendien fraai en gezond. En dat is zeer betaalbaar. Neem maar contact met ons op voor meer informatie!

De praktische voordelen van infiltratiekratten

Naast de milieuvoordelen voor regenwaterinfiltratie, heeft een modern infiltratiesysteem met infiltratiekratten veel andere praktische voordelen voor de tuin:

  • Geen overtollig water op het gazon (plassen en drassigheid)
  • Minder muggen (die zich voortplanten in stilstaand water)
  • Een hogere grondwaterspiegel, dus geen uitdroging
  • Voorkomt verarming van de grond

Waar moet u aan denken?

Bij het plaatsen van infiltratiekratten is kennis van zaken nodig. Als onderdeel van het algehele infiltratiesysteem zijn andere onderdelen even belangrijk, zoals de bladscheider, beluchting en overstort. En de zandvangput, de onderlaag en het textiel dat het water moet vasthouden in de infiltratiekratten. De volgende regels zijn het belangrijkst voor regenwaterinfiltratie:

  • Het infiltratiesysteem moet ruim boven het grondwater liggen
  • Een zandvangput of blad- en loofafscheid komt voor de regenwaterinfiltratie te liggen
  • Het volume van het infiltratiesysteem is afhankelijk van de oppervlakte waarop het water wordt opgevangen
  • De snelheid waarmee het infiltratiesysteem leegloopt is afhankelijk van de waterdoorlatendheid van de bodem

Het is raadzaam om advies in te winnen van specialisten in infiltratiekratten en bijbehorende systemen. Want wat is uw bodemsoort? Waar ligt uw tuin? Waar moet het water komen? Hoe groot is het oppervlak? Hoe steekt de installatie in elkaar? Investeer duurzaam in uw infiltratiesysteem: neem nu vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.