Home Nieuws Waterberging van regenwater in prachtige tuinen

Waterberging van regenwater in prachtige tuinen

Waterberging in particuliere tuinen wordt steeds belangrijker. Logisch, want het overstromen van rioleringen is een groeiend probleem. Door zware regenval stromen deze steeds vaker over, met als gevolg verontreinigd oppervlaktewater. Het volledig bestraten van tuinen heeft dan ook geen toekomst meer. Het alternatief is infiltratie en waterberging. Steeds meer gemeenten subsidiëren of verplichten hun bewoners hiertoe. Zo worden tuinen steeds milieuvriendelijker en groener. In de juiste zorgen infiltratie en waterberging zelfs voor fraaiere, groenere tuinontwerpen.

Waarom regenwaterafvoer in de tuin?

De voornaamste reden voor waterberging en afwatering is de steeds hevigere regenval. Hierdoor worden rioleringen tijdens piekmomenten overbelast. Zwaar vervuild rioolwater stroomt dan de straat op. In tuinen veroorzaakt het drassige gazons, plassen op de oprit, beschadigde beplanting en andere euvels. Dit is effectief en voordelig te voorkomen met goede infiltratietechniek en waterberging. Er ontstaat dan een hogere grondwaterspiegel, waardoor de grond niet meer uitdroogt en verarmt.

Een fraaie oplossing

Het grootste voordeel van moderne regenwaterafvoer: de tuin wordt er simpelweg mooier van. Want infiltratie gebeurt veelal via het gazon, borders of andere groene plekken in de tuin. Van Jaarsveld Tuinen verwerkt zijn infiltratiesystemen dan ook met gemak onzichtbaar in al zijn tuinontwerpen. Waterberging en regenwaterafvoer zijn dus ook fraai in te passen in bestaande tuinen.

Uw optimale afwatering en waterberging?

Van Jaarsveld Tuinen beheerst alle technieken voor regenwaterafvoer. Afhankelijk van uw situatie kiezen wij voor het bufferen, infiltreren, draineren en irrigeren van uw hemelwater. Hierbij houden wij rekening met vele factoren zoals bodemsoort, ligging, oppervlakte en de gewenste locatie voor het water. Het is aan te raden advies in te winnen bij infiltratiespecialisten. Bij Van Jaarsveld Tuinen spreken zij u graag. Neem hiervoor nu vrijblijvend contact op.